Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Zajatie Pána a Petrovo zapretie Ján 18:1-18
Ján 18:25-27
29. marec 2015 Veľkonočné
Biblická hodina Jakubov 1:19-27 25. marec 2015 Biblická hodina
Zápas v Getsemane Matúš 26:36-46 22. marec 2015 Nezaradené
Biblická hodina Jakubov 1:13-18 18. marec 2015 Biblická hodina
Ježišova veľkňazská modlitba Ján 17:20-26 15. marec 2015 Nezaradené
Ježišova veľkňažská modlitba Ján 17:6-19 08. marec 2015 Nezaradené
Lk 4, 14-30 Lukáš 4:14-30 01. marec 2015 Nezaradené
Ježišova veľkňažská modlitba Ján 17:1-5 22. február 2015 Nezaradené
Modlitba Pánova Matúš 6:9-13 15. február 2015 Nezaradené
Modlitba Pánová Matúš 6:13 08. február 2015 Nezaradené
Modlitba Pánova Matúš 6:12
Matúš 6:14-15
01. február 2015 Nezaradené
Modlitba Pánova Matúš 6:11 25. január 2015 Nezaradené
Modlitba Pánova Matúš 6:9-10 18. január 2015 Nezaradené
Modlitba Pánova Matúš 6:5-8 11. január 2015 Nezaradené
Plac Jerem. 3, 3-26 Plač 3:3-26 04. január 2015 Nezaradené
Novy rok Žalmy 31:1-17 01. január 2015 Nový rok
Mt, 2, 1-2, Lk, 2, 15-21 Matúš 2:1-12
Lukáš 2:15-21
28. december 2014 Vianoce
1. Sviatok Vianocny 25. december 2014 Vianoce
Kazen na Stedry den 24. december 2014 Vianoce
Detsky Vianocny program 21. december 2014 Vianoce