Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Rečník Dátum
Mt, 13,44-46 Matúš 13:44-46 12. júl 2020
Krst a prijmanie novych clenov 28. jún 2020
Pomazanie v Betánii - Ev. podľa Jána 12:1-8 Ján 12:1-8 22. marec 2020
Mt,15,21-28 Matúš 15:21-28 08. marec 2020
O Vianociach po Vianociach 29. december 2019
Jk,1,18-27 Jakubov 1:18-27 24. november 2019
Jn,11, 1-44 Ján 11:1-46 03. november 2019
Mt,13,54-55, J,7,3-5 Matúš 13:54-55
Ján 7:3-5
20. október 2019
Rozlúčka s Johnom a Kate Lesodak 29. september 2019
4M,20 4. Mojžišova 20 08. september 2019
Mozaika 25. august 2019
Program Mozaiky 11. august 2019
Jan,4, 4-38 Ján 4:4-38 04. august 2019
2M, 20,1-2,17-21 2. Mojžišova 20:1-2
2. Mojžišova 20:17-21
23. jún 2019
Sk, 2 Skutky 2 09. jún 2019
L,24, 50-53, Sk,1 Lukáš 24:50-53
Skutky 1
02. jún 2019
Lk, 24,5-8, 25-26,44-53 Lukáš 24:5-8 05. máj 2019
1Tes, 4,13-18 1. Tesalonickým 4:13-18 03. marec 2019
Iz, 43,1-7 Izaiáš 43:1-7 06. január 2019
Iz, 63, 7-9 Izaiáš 63:7-9 30. december 2018