Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Rečník Dátum
Lk, 16,11-18, 25-34 Lukáš 16:11-18
Lukáš 16:25-34
04. november 2018
30. výročie otvorenia modlitebne a Deň vďakyvzdania 21. október 2018
2 Krl, 6, 8-23 2. Kráľov 6:8-23 07. október 2018
Lk,16, 19-31 Lukáš 16:19-31 26. august 2018
1M,28, 10-22 1. Mojžišova 28:10-22 29. júl 2018
1M, 39,1-12 1. Mojžišova 39:1-12 22. júl 2018
Mt, 14, 22-33 Matúš 14:22-33 15. júl 2018
Mk,6, 45-52 Marek 6:45-52 08. júl 2018
Zj, 3, 1-4, 7-8, Zjavenie 3 17. jún 2018
Rozlucka z Esther a Jeffom Talley 10. jún 2018
Mt, 15, 21-28 Matúš 15:21-28 29. máj 2018
Lk, 24, 50-53 Lukáš 24:50-53 06. máj 2018
Sk, 11, 19-26 Skutky 11:19-26 22. apríl 2018
K, 15, 1-20 1. Korintským 15:1-20 08. apríl 2018
Mt, 9, 9-13 Matúš 9:9-13 04. marec 2018