Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Rečník Dátum Séria
2K, 6,8-23 2. Kráľov 6:8-23 04. október 2020 2 kniha kráľov
2 Sam, 24 2. Samuelova 24 30. september 2020 Biblická hodina
2,Kr,5, 19 - 27 2. Kráľov 5:19-27 27. september 2020 Knihy Kráľov
2Kr,5,1-19 2. Kráľov 5:1-19 20. september 2020 Knihy Kráľov
4M,12 4. Mojžišova 12 16. september 2020 Biblická hodina
Z,73 Žalmy 73 13. september 2020 Nezaradené
2 Kr,5, 1-15 2. Kráľov 5:1-15 06. september 2020 Knihy Kráľov
2 Kr,5, 1-15 2. Kráľov 5:1-15 30. august 2020 Knihy Kráľov
1P,1, 3-25 1. Petrov 1:3-25 23. august 2020 Nezaradené
Z, 119, 25-32 Žalmy 119:25-32 16. august 2020 Nezaradené
1.K, 2,12-17 1. Korintským 2:12-17 09. august 2020 Nezaradené
Ef, 6,5-9 Efezským 6:5-9 02. august 2020 Nezaradené
Ef, 6, 1-4 Efezským 6:1-4 26. júl 2020 Nezaradené
2Kr,4,38-44,6,1-7 2. Kráľov 4:38-44
2. Kráľov 6:1-7
19. júl 2020 Knihy Kráľov
Mt, 13,44-46 Matúš 13:44-46 12. júl 2020 Nezaradené
2Kr, 4, 18-37 2. Kráľov 4:18-37 05. júl 2020 Knihy Kráľov
Krst a prijmanie novych clenov 28. jún 2020 Nezaradené
2,Kr, 4, 8-17 2. Kráľov 4:8-17 21. jún 2020 Knihy Kráľov
Vzkriesenie Krista Lukáš 23:44-24:12 Lukáš 23:44-24:12 12. apríl 2020 Lukáš
Ukrižovaný Kristus - Lukáš 23:32-43 Lukáš 23:32-43 09. apríl 2020 Lukáš