Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Jn, 20, 1-18 Ján 20:1-18 27. marec 2016 Veľkonočné
Lk, 23, 32-46 Lukáš 23:32-46 25. marec 2016 Veľkonočné
Mk 14,53-65, 15, 1-20 Marek 14:53-65
Marek 15:1-20
20. marec 2016 Veľkonočné
Jn, 6, 51-71 Ján 6:51-71 16. marec 2016 Biblická hodina
Mk, 14,26-31 Marek 14:26-31 13. marec 2016 Veľkonočné
Jn, 6 Ján 6 09. marec 2016 Biblická hodina
Mk, 14,12-26 Marek 14:12-26 06. marec 2016 Veľkonočné
Jn 5, 31-47 bh Ján 5:31-47 02. marec 2016 Biblická hodina
Mk, 10, 32-34 Marek 10:32-34
Lukáš 9:51
28. február 2016 Veľkonočné
Jn, 5, 1-30 bh Ján 5:1-30 24. február 2016 Biblická hodina
Jn, 4, 43-44 bh Ján 4:43-44 17. február 2016 Biblická hodina
1Sam,13, 14 1. Samuelova 13
1. Samuelova 14
14. február 2016 1 Samuelova ( Všeobecné)
1Sam,12, 1-30 1. Samuelova 12:1-30 07. február 2016 1 Samuelova ( Všeobecné)
Jan, 4, 1-30 bh Ján 4:1-30 03. február 2016 Biblická hodina
Sam, 9,10,11 1. Samuelova 9 31. január 2016 1 Samuelova ( Všeobecné)
Lk, 17,1 Lukáš 17:1 24. január 2016 List Rimanom
Lk, 15, 1-3,11, Lukáš 15:1-3
Lukáš 15:11
17. január 2016 List Rimanom
Lk, 15, 11-24 Lukáš 15:11-24 10. január 2016 Podobenstvá
Iz,43,1-7 Izaiáš 43:1-7 03. január 2016 Nový rok
2. Sviatok Vianocny Matúš 1
Ján 1
Lukáš 1
25. december 2015 Nový rok