Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Rečník Dátum
R, 5, 5-11 Rimanom 5:5-11 04. február 2018
R, 5,1-5 Rimanom 5:1-5 28. január 2018
R, 4, Rimanom 4 21. január 2018
R, 3, 27-31, 4,1-8 Rimanom 3:27-31
Rimanom 4:1-8
14. január 2018
Rim, 2,16 Rimanom 2:16 03. december 2017
R, 2,1-16 Rimanom 2:1-16 26. november 2017
R, 1, 1-7 Rimanom 1:1-7 24. september 2017