Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Lk, 15, 11-24 Lukáš 15:11-24 10. január 2016 Podobenstvá
Iz,43,1-7 Izaiáš 43:1-7 03. január 2016 Nový rok
2. Sviatok Vianocny Matúš 1
Ján 1
Lukáš 1
25. december 2015 Vianoce
Detská slávnosť 20. december 2015 Vianoce
Lk, 1, 26-38 Lukáš 1:26-38 13. december 2015 Advent
R 8,29-30 Rimanom 8:29-30 09. december 2015 Biblická hodina
Sam 8, 1-22 1. Samuelova 8:1-22 06. december 2015 1 Samuelova ( Všeobecné)
R 8,29-30 Rimanom 8:29-30 02. december 2015 Biblická hodina
1 Sam 7,2-17 1. Samuelova 7:2-17 29. november 2015 1 Samuelova ( Všeobecné)
1 Sam 5,1 - 7,1 1. Samuelova 5:1-7:1 22. november 2015 1 Samuelova ( Všeobecné)
Rimanom 8, 29-30 Rimanom 8:29-30 18. november 2015 Biblická hodina
1 Sam, 4, 1-22 1. Samuelova 4:1-22 15. november 2015 1 Samuelova ( Všeobecné)
Lk, 15, 11-32 Lukáš 15:11-32 11. november 2015 Biblická hodina
1Kor, 2,1-5 1. Korintským 2:1-5 08. november 2015 Nezaradené
Jn 3, 22-36 bh Ján 3:22-36 04. november 2015 Biblická hodina
Lk 18,9-14 Lukáš 18:9-14 01. november 2015 Nezaradené
Jn 3, 1-21 bh Ján 3:1-21 28. október 2015 Biblická hodina
Jn 2, 11-25 bh Ján 2:11-25 21. október 2015 Biblická hodina
Jn 2, 1-12 bh Ján 2:1-12 14. október 2015 Biblická hodina
Jn 1, 35-52 bh Ján 1:35-52 07. október 2015 Biblická hodina