Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Rečník Dátum Séria
1 Sam, 20,1-23 1. Samuelova 20:1-23 10. júl 2016 1 Samuelova ( Všeobecné)
1 Sam,19 1. Samuelova 19 03. júl 2016 1 Samuelova ( Všeobecné)
Jn, 12, 46-54 Ján 11:46-54
Ján 12:1-12
29. jún 2016 Biblická hodina
Jn, 11, 11-45 Ján 11:11-45 22. jún 2016 Biblická hodina
1Sam, 18 1. Samuelova 18 19. jún 2016 1 Samuelova ( Všeobecné)
Jn,11, 1-16, Ján 11:1-16 15. jún 2016 Biblická hodina
1 Kor, 15,10 1. Korintským 15:10 12. jún 2016 List Rimanom
Jn, 10,19-42 Ján 10:19-42 08. jún 2016 Biblická hodina
1 Sam, 17, 37-53 1. Samuelova 17:37-53 05. jún 2016 1 Samuelova ( Všeobecné)
Jn,10, 1-21 bh Ján 10:1-21 01. jún 2016 Biblická hodina
1. Sam, 17, 1-11, 17, 32-40 1. Samuelova 17:1-11
1. Samuelova 17:32-40
29. máj 2016 1 Samuelova ( Všeobecné)
Jan 9 Ján 9 25. máj 2016 Biblická hodina
1 Sam, 16, 13-23 1. Samuelova 16:13-23 15. máj 2016 1 Samuelova ( Všeobecné)
Jn, 8, 33-59 bh Ján 8:33-59 11. máj 2016 Biblická hodina
1 Sam, 16,1-13 1. Samuelova 16:1-13 08. máj 2016 1 Samuelova ( Všeobecné)
Jn, 8, 21-32 bh Ján 8:21-32 04. máj 2016 Biblická hodina
1,Sam 15,1-12 1. Samuelova 15:1-12 01. máj 2016 1 Samuelova ( Všeobecné)
Jn, 8, 12-20 bh Ján 8:12-20 27. apríl 2016 Biblická hodina
1 Sam, 15 1. Samuelova 15 24. apríl 2016 1 Samuelova ( Všeobecné)
Jn, 8, 1-11 Ján 8:1-11 20. apríl 2016 Biblická hodina