Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Rečník Dátum
Lk, 23, 44-56, 24, 1-10 Lukáš 23:44-56
Lukáš 23:1-10
16. apríl 2017
Mk, 15 Marek 15 14. apríl 2017
Lk, 22, 31-34, 54-62, Lukáš 22:31-34
Lukáš 22:54-62
09. apríl 2017
Jn, 20, 1-18 Ján 20:1-18 27. marec 2016
Lk, 23, 32-46 Lukáš 23:32-46 25. marec 2016
Mk 14,53-65, 15, 1-20 Marek 14:53-65
Marek 15:1-20
20. marec 2016
Mk, 14,26-31 Marek 14:26-31 13. marec 2016
Mk, 14,12-26 Marek 14:12-26 06. marec 2016
Mk, 10, 32-34 Marek 10:32-34
Lukáš 9:51
28. február 2016
Veľkonočná nedeľa Lukáš 23:46-56
Lukáš 24:1-10
05. apríl 2015
Veľký piatok Lukáš 23:33-43 03. apríl 2015
Zajatie Pána a Petrovo zapretie Ján 18:1-18
Ján 18:25-27
29. marec 2015
Jn 20, 1-18 Ján 20:1-18 20. apríl 2014
Lk 23, 32-46 Lukáš 23:32-46 18. apríl 2014