Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Vitajte na našich stránkach!

Sme spoločenstvom ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista ako Božieho Syna a svojho Záchrancu. Prijímame Bibliu (Božie Slovo) za meradlo viery, učenia a života. Sme otvoreným spoločenstvom, do ktorého môže ktokoľvek prísť a počuť biblické odpovede na najdôležitejšie životné otázky. Našu úlohu vidíme vo vyznávaní kresťanskej viery, vo vytváraní spoločenstva veriacich a v praktickej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú.

 


Milí bratia a sestry, milí naši priatelia!

Naše nedeľné bohoslužby už fungujú podľa aktuálnych opatrení v režime základ s 50%-nou kapacitou. Z tohto dôvodu je potrebné sa na bohoslužby vopred nahlásiť bratovi Ivanovi Žežulovi cez email ivan.zezula(@)cbke.sk.

Nedeľné bohoslužby môžete sledovať aj naživo na našom Youtube kanále. Ak chcete byť o uverejňovaní video nahrávok kázní čo najskôr informovaní, prosím, nastavte si na ňom aj odber.

https://www.youtube.com/channel/UCQD7QGa76so2sYXFYaGlZvA/

Audionahrávky sa budeme snažiť čo najskôr uverejniť na našej webstránke v časti "Kázne".

Kalendár

14 aug 2022
10:00 - 11:00
Nedeľné bohoslužby

Tešíme sa na Vás. Ale ak nemôžete prísť osobne, možno sa Vám podarí sledovať bohoslužby naživo alebo zo záznamu na:

https://www.youtube.com/channel/UCQD7QGa76so2sYXFYaGlZvA


21 aug 2022
10:00 - 11:00
Nedeľné bohoslužby

Tešíme sa na Vás. Ale ak nemôžete prísť osobne, možno sa Vám podarí sledovať bohoslužby naživo alebo zo záznamu na:

https://www.youtube.com/channel/UCQD7QGa76so2sYXFYaGlZvA


28 aug 2022
10:00 - 11:00
Nedeľné bohoslužby

Tešíme sa na Vás. Ale ak nemôžete prísť osobne, možno sa Vám podarí sledovať bohoslužby naživo alebo zo záznamu na:

https://www.youtube.com/channel/UCQD7QGa76so2sYXFYaGlZvA


04 sep 2022
10:00 - 11:00
Nedeľné bohoslužby

Tešíme sa na Vás. Ale ak nemôžete prísť osobne, možno sa Vám podarí sledovať bohoslužby naživo alebo zo záznamu na:

https://www.youtube.com/channel/UCQD7QGa76so2sYXFYaGlZvA