Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Vitajte na našich stránkach!

Sme spoločenstvom ľudí, ktorí veria v Ježiša Krista ako Božieho Syna a svojho Záchrancu. Prijímame Bibliu (Božie Slovo) za meradlo viery, učenia a života. Sme otvoreným spoločenstvom, do ktorého môže ktokoľvek prísť a počuť biblické odpovede na najdôležitejšie životné otázky. Našu úlohu vidíme vo vyznávaní kresťanskej viery, vo vytváraní spoločenstva veriacich a v praktickej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú.

 

Verš z Biblie pre zbor na rok 2018:

Haleluja! Chváľte meno Hospodinovo, chváľte ho, služobníci Hospodinovi.

Stará zmluva, Žalm 135:1

 

Viac sa o nás môžete dozvedieť TU.

Najnovšia kázeň

Loading Player...