Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Rečník Dátum Séria
R,8, 1-11 Rimanom 8:1-11 09. september 2018 List Rimanom
R, 8, 1-4 Rimanom 8:1-4 02. september 2018 List Rimanom
Lk,16, 19-31 Lukáš 16:19-31 26. august 2018 Nezaradené
1M,28, 10-22 1. Mojžišova 28:10-22 29. júl 2018 Nezaradené
1M, 39,1-12 1. Mojžišova 39:1-12 22. júl 2018 Nezaradené
Mt, 14, 22-33 Matúš 14:22-33 15. júl 2018 Nezaradené
Mk,6, 45-52 Marek 6:45-52 08. júl 2018 Nezaradené
1M,26 1. Mojžišova 26 04. júl 2018 Izák
1M, 25, 27-34 1. Mojžišova 25:27-34 27. jún 2018 Izák
1M, 25, 1. Mojžišova 25 20. jún 2018 Izák
Zj, 3, 1-4, 7-8, Zjavenie 3 17. jún 2018 Nezaradené
Rozlucka z Esther a Jeffom Talley 10. jún 2018 Nezaradené
1M, 25, 1-10 1. Mojžišova 25:1-10 06. jún 2018 Abrahám
R, 7,14-25 Rimanom 7:14-25 03. jún 2018 List Rimanom
Mt, 15, 21-28 Matúš 15:21-28 29. máj 2018 Nezaradené
1M, 24, 1-27 1. Mojžišova 24:1-27 23. máj 2018 Biblická hodina
Sk, 2,1-14,36-41 Skutky 2:1-14
Skutky 2:36-41
20. máj 2018 Turíce - zoslanie Ducha Svätého
1M, 23 1. Mojžišova 23 16. máj 2018 Biblická hodina
R, 7, 7-13 Rimanom 7:7-13 13. máj 2018 List Rimanom
1M, 24 1. Mojžišova 24 09. máj 2018 Biblická hodina