Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Rečník Dátum
Flp, 1, 12-26 Filipským 1:12-26 06. jún 2017
Jn, 14,15-18, 16, 7-15 Ján 14:15-18
Ján 16:7-15
04. jún 2017
Lk, 24, 50-53 Lukáš 24:50-53 28. máj 2017
Mt, 3,16 Matúš 3:16 02. apríl 2017
Mt, 2, 1-12 Matúš 2:1-12 08. január 2017
Jer, 3, 18-24 Jeremiáš 3:18-24 01. január 2017
Lk, 13, 22-30 Lukáš 13:22-30 04. december 2016
Sam, 30, 1-25 1. Samuelova 30:1-25 27. november 2016
Jn, 8 Ján 8 20. november 2016
Lk, 17, 11-19 Lukáš 17:11-19 23. október 2016
Fil, 4, 1-10 Filipským 4:1-10 09. október 2016
Ž 130 Žalmy 130 02. október 2016
Gal, 3, 6-9 Galatským 3:6-9 28. august 2016
Lk,5,1-8 Lukáš 5:1-8
Lukáš 13:6-10
14. august 2016
1.Kor, 10,31 1. Korintským 10:31 31. júl 2016
Jn, 1, 29-51 Ján 1:29-51 24. júl 2016
Jn, 2, 1-12 Ján 2:1-12 17. júl 2016
1 Kor, 15,10 1. Korintským 15:10 12. jún 2016
Jn, 21, 1-14 Ján 21:1-14 17. apríl 2016
Lk, 24, 36-43 Lukáš 24:36-43 03. apríl 2016