Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Rečník Dátum
Deň matiek 1. Samuelova 1:1-28 10. máj 2015
Ef 2, 1-10 Efezským 2:1-10 03. máj 2015
Lk 24, 46-47 Lukáš 24:46-47 12. apríl 2015
Zápas v Getsemane Matúš 26:36-46 22. marec 2015
Ježišova veľkňazská modlitba Ján 17:20-26 15. marec 2015
Ježišova veľkňažská modlitba Ján 17:6-19 08. marec 2015
Lk 4, 14-30 Lukáš 4:14-30 01. marec 2015
Ježišova veľkňažská modlitba Ján 17:1-5 22. február 2015
Modlitba Pánova Matúš 6:9-13 15. február 2015
Modlitba Pánová Matúš 6:13 08. február 2015
Modlitba Pánova Matúš 6:12
Matúš 6:14-15
01. február 2015
Modlitba Pánova Matúš 6:11 25. január 2015
Modlitba Pánova Matúš 6:9-10 18. január 2015
Modlitba Pánova Matúš 6:5-8 11. január 2015
Plac Jerem. 3, 3-26 Plač 3:3-26 04. január 2015
Mt, 11, 1-11 Matúš 11:1-11 30. november 2014
Mk, 12-26 Marek 14:12-26 09. november 2014
Ž 103 Žalmy 103 26. október 2014
Mk 5, 1-20 Marek 5:1-20 31. august 2014
Jn 2, 1-11 Ján 2:1-11 17. august 2014