Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Rečník Dátum
Jn, 8 Ján 8 20. november 2016
Lk, 17, 11-19 Lukáš 17:11-19 23. október 2016
Fil, 4, 1-10 Filipským 4:1-10 09. október 2016
Ž 130 Žalmy 130 02. október 2016
Gal, 3, 6-9 Galatským 3:6-9 28. august 2016
Lk,5,1-8 Lukáš 5:1-8
Lukáš 13:6-10
14. august 2016
1.Kor, 10,31 1. Korintským 10:31 31. júl 2016
Jn, 1, 29-51 Ján 1:29-51 24. júl 2016
Jn, 2, 1-12 Ján 2:1-12 17. júl 2016
1 Kor, 15,10 1. Korintským 15:10 12. jún 2016
Jn, 21, 1-14 Ján 21:1-14 17. apríl 2016
Lk, 24, 36-43 Lukáš 24:36-43 03. apríl 2016
Lk, 17,1 Lukáš 17:1 24. január 2016
Lk, 15, 1-3,11, Lukáš 15:1-3
Lukáš 15:11
17. január 2016
1Kor, 2,1-5 1. Korintským 2:1-5 08. november 2015
Lk 18,9-14 Lukáš 18:9-14 01. november 2015
Rim 8, 33-34 Rimanom 8:33-34 04. október 2015
Lk 11,14-28 Lukáš 11:14-28 20. september 2015
Z 121 Žalmy 121 06. september 2015
Z 107 Žalmy 107 23. august 2015