Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Rečník Dátum
Lk, 17,1 Lukáš 17:1 24. január 2016
Lk, 15, 1-3,11, Lukáš 15:1-3
Lukáš 15:11
17. január 2016
1Kor, 2,1-5 1. Korintským 2:1-5 08. november 2015
Lk 18,9-14 Lukáš 18:9-14 01. november 2015
Rim 8, 33-34 Rimanom 8:33-34 04. október 2015
Lk 11,14-28 Lukáš 11:14-28 20. september 2015
Z 121 Žalmy 121 06. september 2015
Z 107 Žalmy 107 23. august 2015
F 2, 1-11 Filipským 2:1-11 16. august 2015
Sk 13, 1-3 Skutky 13:1-3 09. august 2015
Sk 11, 19-30 Skutky 11:19-33 02. august 2015
Habakuk Habakuk 26. júl 2015
Rut 4, 13-17 Rút 4:13-17 19. júl 2015
Z 32 Žalmy 32 12. júl 2015
Mk 6, 17-29 Marek 6:17-29 21. jún 2015
Rut 3, 1-18 Rút 3:1-18 14. jún 2015
Rut 2, 1-23 Rút 2:1-23 07. jún 2015
Rut 1, 6-17 Rút 1:6-17 31. máj 2015
Svätodušná nedeľa Skutky 2:14
Skutky 2:22-24
Skutky 2:36-38
24. máj 2015
Rut 1, 1-22 Rút 1:1-22 17. máj 2015