Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Rečník Dátum
Príslovia 1:8-33 Príslovia 1:8-33 09. marec 2014
Evanjelium podľa Marka 2:1-12 Marek 2:1-12 02. marec 2014
Žalm 145 Žalmy 145 20. október 2013