Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Rečník Dátum
Rut 3, 1-18 Rút 3:1-18 14. jún 2015
Rut 2, 1-23 Rút 2:1-23 07. jún 2015
Rut 1, 6-17 Rút 1:6-17 31. máj 2015
Svätodušná nedeľa Skutky 2:14
Skutky 2:22-24
Skutky 2:36-38
24. máj 2015
Rut 1, 1-22 Rút 1:1-22 17. máj 2015
Deň matiek 1. Samuelova 1:1-28 10. máj 2015
Ef 2, 1-10 Efezským 2:1-10 03. máj 2015
Lk 24, 46-47 Lukáš 24:46-47 12. apríl 2015
Zápas v Getsemane Matúš 26:36-46 22. marec 2015
Ježišova veľkňazská modlitba Ján 17:20-26 15. marec 2015
Ježišova veľkňažská modlitba Ján 17:6-19 08. marec 2015
Lk 4, 14-30 Lukáš 4:14-30 01. marec 2015
Ježišova veľkňažská modlitba Ján 17:1-5 22. február 2015
Modlitba Pánova Matúš 6:9-13 15. február 2015
Modlitba Pánová Matúš 6:13 08. február 2015
Modlitba Pánova Matúš 6:12
Matúš 6:14-15
01. február 2015
Modlitba Pánova Matúš 6:11 25. január 2015
Modlitba Pánova Matúš 6:9-10 18. január 2015
Modlitba Pánova Matúš 6:5-8 11. január 2015
Plac Jerem. 3, 3-26 Plač 3:3-26 04. január 2015