Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Rečník Dátum
Flp, 2, 12-16 Filipským 2:12-16 10. august 2014
Sk 9, 1-31 Skutky 9:1-31 03. august 2014
Rim 7, 14 az 8,13 Rimanom 7:14-25
Rimanom 8:1-13
20. júl 2014
1Jn, 5, 4 1. Jánov 5:4 22. jún 2014
Sk 8, 1-25 Skutky 8:1-25 15. jún 2014
Iz 6, 1-8 Izaiáš 6:1-8 08. jún 2014
2K 12,7 2. Korintským 12:7 01. jún 2014
Lk 24, 36-43 Lukáš 24:36-43 04. máj 2014
Jn 20, 24-31 Ján 20:24-31 27. apríl 2014
Evanjelium podľa Marka 14:26-31 Marek 14:26-31 13. apríl 2014
Príslovia 1:8-33 Príslovia 1:8-33 09. marec 2014
Evanjelium podľa Marka 2:1-12 Marek 2:1-12 02. marec 2014
Žalm 145 Žalmy 145 20. október 2013