Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Rečník Dátum
2K 12,7 2. Korintským 12:7 01. jún 2014
Lk 24, 36-43 Lukáš 24:36-43 04. máj 2014
Jn 20, 24-31 Ján 20:24-31 27. apríl 2014
Evanjelium podľa Marka 14:26-31 Marek 14:26-31 13. apríl 2014
Príslovia 1:8-33 Príslovia 1:8-33 09. marec 2014
Evanjelium podľa Marka 2:1-12 Marek 2:1-12 02. marec 2014
Žalm 145 Žalmy 145 20. október 2013