Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Dátum Séria
Mk, 9, 17-27 Marek 9:17-27 16. november 2014 Jozef
Mk, 12-26 Marek 14:12-26 09. november 2014 List Rimanom
1M, 45, 1-15 1. Mojžišova 45:1-15 02. november 2014 Jozef
Ž 103 Žalmy 103 26. október 2014 List Rimanom
1M, 43, 15, 29-38, 44, 1-34 1. Mojžišova 43:29-34
1. Mojžišova 44:1-34
19. október 2014 Jozef
1M, 42, 29-38, 43, 1-14 1. Mojžišova 42:29-38
1. Mojžišova 43:1-14
12. október 2014 Jozef
1M, 41, 53-57, 42, 1- 28 1. Mojžišova 41:53-57
1. Mojžišova 42:1-28
05. október 2014 Jozef
1M, 41, 1-16, 25-46 1. Mojžišova 41:1-16
1. Mojžišova 41:25-46
28. september 2014 Jozef
1M, 40 1. Mojžišova 40:1-23 21. september 2014 Jozef
1M, 39 1. Mojžišova 39 14. september 2014 Jozef
1M 38 1. Mojžišova 38 07. september 2014 Jozef
1M 37, 12-36 1. Mojžišova 37:12-36 24. august 2014 Jakob
1M 37, 12-36 1. Mojžišova 37:12-36 13. júl 2014 Jakob
1M 37, 1-11 1. Mojžišova 37:1-11 06. júl 2014 Jakob
Iz 6, 1-8 Izaiáš 6:1-8 08. jún 2014 List Rimanom
1M 35, 8,16-29 1. Mojžišova 35:8
1. Mojžišova 35:16-29
25. máj 2014 Jakob
1M 35, 1-15 1. Mojžišova 35:1-15 18. máj 2014 Jakob
1M 33, 18-20, 34 1. Mojžišova 33:18-20
1. Mojžišova 34
11. máj 2014 Jakob
Lk 24, 36-43 Lukáš 24:36-43 04. máj 2014 List Rimanom
Jn 20, 24-31 Ján 20:24-31 27. apríl 2014 List Rimanom