Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Dátum Séria
Biblická hodina Jakubov 2:14-26 16. apríl 2015 Biblická hodina
Lk 24, 46-47 Lukáš 24:46-47 12. apríl 2015 List Rimanom
Biblická hodina Jakubov 2:1-13 08. apríl 2015 Biblická hodina
Veľkonočná nedeľa Lukáš 23:46-56
Lukáš 24:1-10
05. apríl 2015 Veľkonočné
Veľký piatok Lukáš 23:33-43 03. apríl 2015 Veľkonočné
Zajatie Pána a Petrovo zapretie Ján 18:1-18
Ján 18:25-27
29. marec 2015 Veľkonočné
Biblická hodina Jakubov 1:19-27 25. marec 2015 Biblická hodina
Zápas v Getsemane Matúš 26:36-46 22. marec 2015 List Rimanom
Biblická hodina Jakubov 1:13-18 18. marec 2015 Biblická hodina
Ježišova veľkňazská modlitba Ján 17:20-26 15. marec 2015 List Rimanom
Ježišova veľkňažská modlitba Ján 17:6-19 08. marec 2015 List Rimanom
Ježišova veľkňažská modlitba Ján 17:1-5 22. február 2015 List Rimanom
Modlitba Pánova Matúš 6:9-13 15. február 2015 List Rimanom
Modlitba Pánová Matúš 6:13 08. február 2015 List Rimanom
Modlitba Pánova Matúš 6:12
Matúš 6:14-15
01. február 2015 List Rimanom
Modlitba Pánova Matúš 6:11 25. január 2015 List Rimanom
Modlitba Pánova Matúš 6:9-10 18. január 2015 List Rimanom
Modlitba Pánova Matúš 6:5-8 11. január 2015 List Rimanom
Plac Jerem. 3, 3-26 Plač 3:3-26 04. január 2015 List Rimanom
Novy rok Žalmy 31:1-17 01. január 2015 Nový rok
Názov
Turíce - zoslanie Ducha Svätého