Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Dátum Séria
Komunikačná bariéra Marek 7:31-37 27. október 2013 Stretnutia s Ježišom
Ten, ktorý nás odhaľuje Ján 8:1-11 06. október 2013 Stretnutia s Ježišom
Hľadanie Božej vôle 1. Mojžišova 24:10-67 29. september 2013 Abrahám
Výber partnera 1. Mojžišova 24:1-10 22. september 2013 Abrahám
Viera nad hrobom 1. Mojžišova 23 15. september 2013 Abrahám
Obetná cesta 1. Mojžišova 22:1-19 08. september 2013 Abrahám
Názov
Turíce - zoslanie Ducha Svätého