Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Dátum Séria
Riešenie viny 1. Mojžišova 27:30-28:9 19. január 2014 Izák
Ľudské plány proti Božím plánom 1. Mojžišova 27:1-29 12. január 2014 Izák
Ďalekí a blízki Matúš 2:1-12 05. január 2014 Nový rok
Pastier a jeho ovečka Žalmy 23 01. január 2014 Nový rok
Vianočná rodina po Vianociach Matúš 2:13-23 29. december 2013 Izák
A nazvú jeho meno Immanuel Matúš 1:18-25 25. december 2013 Izák
Vianočné zhromaždenie a program detí 24. december 2013 Izák
Program dorastu a mládeže Zjavenie 3:21 22. december 2013 Izák
Boh je verný svojim sľubom 1. Mojžišova 26:1-33 15. december 2013 Izák
Paradox odpustenia Lukáš 18:9-14 01. december 2013 Stretnutia s Ježišom
Kto bude prvý 1. Mojžišova 25:27-34 24. november 2013 Izák
Viera sa nededí 1. Mojžišova 25:19-26 17. november 2013 Izák
Kto viac miluje Lukáš 7:36-50 10. november 2013 Stretnutia s Ježišom
Nad hrobom otca všetkých veriacich 1. Mojžišova 25:1-11 03. november 2013 Abrahám
Komunikačná bariéra Marek 7:31-37 27. október 2013 Stretnutia s Ježišom
Ten, ktorý nás odhaľuje Ján 8:1-11 06. október 2013 Stretnutia s Ježišom
Hľadanie Božej vôle 1. Mojžišova 24:10-67 29. september 2013 Abrahám
Výber partnera 1. Mojžišova 24:1-10 22. september 2013 Abrahám
Viera nad hrobom 1. Mojžišova 23 15. september 2013 Abrahám
Obetná cesta 1. Mojžišova 22:1-19 08. september 2013 Abrahám
Názov
Turíce - zoslanie Ducha Svätého