Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Dátum Séria
Zajatie Pána a Petrovo zapretie Ján 18:1-18
Ján 18:25-27
29. marec 2015 Veľkonočné
Biblická hodina Jakubov 1:19-27 25. marec 2015 Biblická hodina
Zápas v Getsemane Matúš 26:36-46 22. marec 2015 List Rimanom
Biblická hodina Jakubov 1:13-18 18. marec 2015 Biblická hodina
Ježišova veľkňazská modlitba Ján 17:20-26 15. marec 2015 List Rimanom
Ježišova veľkňažská modlitba Ján 17:6-19 08. marec 2015 List Rimanom
Ježišova veľkňažská modlitba Ján 17:1-5 22. február 2015 List Rimanom
Modlitba Pánova Matúš 6:9-13 15. február 2015 List Rimanom
Modlitba Pánová Matúš 6:13 08. február 2015 List Rimanom
Modlitba Pánova Matúš 6:12
Matúš 6:14-15
01. február 2015 List Rimanom
Modlitba Pánova Matúš 6:11 25. január 2015 List Rimanom
Modlitba Pánova Matúš 6:9-10 18. január 2015 List Rimanom
Modlitba Pánova Matúš 6:5-8 11. január 2015 List Rimanom
Plac Jerem. 3, 3-26 Plač 3:3-26 04. január 2015 List Rimanom
Novy rok Žalmy 31:1-17 01. január 2015 Nový rok
Mt, 2, 1-2, Lk, 2, 15-21 Matúš 2:1-12
Lukáš 2:15-21
28. december 2014 Nový rok
1. Sviatok Vianocny 25. december 2014 Nový rok
Kazen na Stedry den 24. december 2014 Nový rok
Detsky Vianocny program 21. december 2014 Nový rok
1M, 48, 1-22 1. Mojžišova 48:1-22 14. december 2014 Jozef