Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Rečník Dátum
1M,26 1. Mojžišova 26 04. júl 2018
1M, 25, 27-34 1. Mojžišova 25:27-34 27. jún 2018
1M, 25, 1. Mojžišova 25 20. jún 2018
Nový rok Žalmy 62 01. január 2018
Lk 1:26-38 Lukáš 1:26-38 25. december 2016
Mt 1:1-25 Lukáš 1:1-25 24. december 2016
2. Sviatok Vianocny Matúš 1
Ján 1
Lukáš 1
25. december 2015
Detská slávnosť 20. december 2015
Mt, 2, 1-2, Lk, 2, 15-21 Matúš 2:1-12
Lukáš 2:15-21
28. december 2014
1. Sviatok Vianocny 25. december 2014
Kazen na Stedry den 24. december 2014
Detsky Vianocny program 21. december 2014
Vianočná rodina po Vianociach Matúš 2:13-23 29. december 2013
A nazvú jeho meno Immanuel Matúš 1:18-25 25. december 2013
Vianočné zhromaždenie a program detí 24. december 2013
Program dorastu a mládeže Zjavenie 3:21 22. december 2013