Názov Referencie Dátum Séria
Rozlucka z Esther a Jeffom Talley 10. jún 2018 Nezaradené
Sk, 11, 19-26 Skutky 11:19-26 22. apríl 2018 Nezaradené
Flp, 2, 1-11 Filipským 2:1-11 08. október 2017 List Rimanom
Z, 147, 1-11 Žalmy 147:1-11 17. september 2017 List Rimanom
Gal, 3, 6-9 Galatským 3:6-9 28. august 2016 List Rimanom
Jn, 1, 29-51 Ján 1:29-51 24. júl 2016 List Rimanom
F 2, 1-11 Filipským 2:1-11 16. august 2015 List Rimanom
Mk 5, 1-20 Marek 5:1-20 31. august 2014 List Rimanom
Názov
List Rimanom
Nezaradené