Názov Referencie Dátum Séria
1M,28, 10-22 1. Mojžišova 28:10-22 29. júl 2018 Nezaradené
Názov
Nezaradené