Názov Referencie Rečník Dátum
2K, 6,8-23 2. Kráľov 6:8-23 04. október 2020