Názov Referencie Rečník Dátum
2. sviatok Vianočný Matúš 2:1-12 25. december 2019