Názov Referencie Rečník Dátum
Jn, 14, 1-14 Ján 14:1-14 13. február 2022
Mt,27,62-66, 28 Matúš 27:62-66
Matúš 28
28. apríl 2019
Veľká noc Ján 20:1-18 21. apríl 2019
Veľký piatok Marek 15:33-34 19. apríl 2019
Kvetná nedeľa Lukáš 22:47-53 14. apríl 2019
Stretnutie so Vzkrieseným, Evanjelium podľa Jána 20:1-18 Ján 20:1-18 01. apríl 2018
Lk, 23, 26, 32-46 Lukáš 23:26
Lukáš 23:32-46
30. marec 2018
Lk, 22, 31-34, 54-62 Lukáš 22:31-34
Lukáš 22:54-62
25. marec 2018
Mk, 14,26-31 Marek 14:26-31 18. marec 2018
Lk, 23, 44-56, 24, 1-10 Lukáš 23:44-56
Lukáš 23:1-10
16. apríl 2017
Mk, 15 Marek 15 14. apríl 2017
Lk, 22, 31-34, 54-62, Lukáš 22:31-34
Lukáš 22:54-62
09. apríl 2017
Jn, 20, 1-18 Ján 20:1-18 27. marec 2016
Lk, 23, 32-46 Lukáš 23:32-46 25. marec 2016
Mk 14,53-65, 15, 1-20 Marek 14:53-65
Marek 15:1-20
20. marec 2016
Mk, 14,26-31 Marek 14:26-31 13. marec 2016
Mk, 14,12-26 Marek 14:12-26 06. marec 2016
Mk, 10, 32-34 Marek 10:32-34
Lukáš 9:51
28. február 2016
Veľkonočná nedeľa Lukáš 23:46-56
Lukáš 24:1-10
05. apríl 2015
Veľký piatok Lukáš 23:33-43 03. apríl 2015