Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Rečník Dátum Séria
1Jn, 5, 4 1. Jánov 5:4 22. jún 2014 List Rimanom
Sk 8, 1-25 Skutky 8:1-25 15. jún 2014 List Rimanom
Iz 6, 1-8 Izaiáš 6:1-8 08. jún 2014 List Rimanom
2K 12,7 2. Korintským 12:7 01. jún 2014 List Rimanom
1M 35, 8,16-29 1. Mojžišova 35:8
1. Mojžišova 35:16-29
25. máj 2014 Jakob
1M 35, 1-15 1. Mojžišova 35:1-15 18. máj 2014 Jakob
1M 33, 18-20, 34 1. Mojžišova 33:18-20
1. Mojžišova 34
11. máj 2014 Jakob
Lk 24, 36-43 Lukáš 24:36-43 04. máj 2014 List Rimanom
Jn 20, 24-31 Ján 20:24-31 27. apríl 2014 List Rimanom
Jn 20, 1-18 Ján 20:1-18 20. apríl 2014 Veľkonočné
Lk 23, 32-46 Lukáš 23:32-46 18. apríl 2014 Veľkonočné
Evanjelium podľa Marka 14:26-31 Marek 14:26-31 13. apríl 2014 List Rimanom
1. Mojžžiššova 33 1. Mojžišova 33 06. apríl 2014 Jakob
1. Mojžžiššova 32, 21-32 1. Mojžišova 32:21-32 30. marec 2014 Jakob
1.Mojžiššova 32, 1-20 1. Mojžišova 32:1-20 23. marec 2014 Jakob
1. Mojžišova 31:17-31 1. Mojžišova 31:17-55 16. marec 2014 Jakob
Príslovia 1:8-33 Príslovia 1:8-33 09. marec 2014 List Rimanom
Evanjelium podľa Marka 2:1-12 Marek 2:1-12 02. marec 2014 List Rimanom
1M30,25-31,18 1. Mojžišova 30:25-31:18 23. február 2014 Jakob
Ten, ktorý môže i chce Matúš 8:1-4 22. február 2014 Stretnutia s Ježišom